home

Бизнес консултации от ново поколение

Ние от New Generation Consulting сме мултидисциплинарен екип
от висококвалифицирани професионалисти в сферата на правото…

Индивидуален подход

New Generation Consulting поддържа стандарт в своя индивидуален подход при комуникацията с клиенти и издига това в основен свой принцип на работа.

Професионализъм

New Generation Consulting държи на строго професионален подход в своята консултантска дейност и ще даде най-доброто решение, от което имате нужда.

Експедитивност

NGC оценява динамиката на бизнес отношенията Ви. В този смисъл, сред основните предимства на работата с нас е и бързината, с която реагира екипът ни на Вашите запитвания.

Сфери на дейност

Корпоративно и дружествено право

Недвижими имоти

Обществени поръчки и концесии

Опитът, който притежаваме в сферата на бизнес консултирането, ни дава възможността да предлагаме цялостна помощ в изграждането и реализирането на Вашият бизнес план – от основаване на търговско дружество, през изготвяне на основната документация, нужна за законосъобразното функциониране на компанията, до решаване на конкретни казуси, с които бихте се сблъскали, в зависимост от предмета Ви на дейност.

научете повече >>

Освен в сферата на корпоративното и дружественото право, екипът ни разполага с компетенции и в сферата на недвижимите имоти. Тук можете да се обърнете към нас както с въпроси, свързани с предстояща бизнес инициатива на Вашата компания, така и с чисто индивидуален гражданскоправен казус.

В тази връзка, обръщаме внимание на това, че към екипа ни работят и висококвалифицирани опитни експерти в техническите науки – архитект, инженер и инженер-геодезист, чиито умения са биха били необходими за реализацията, както на Вашите инвестиционни намерения, така и за разрешаването на личните Ви казуси, в зависимост от правния характер на същите.

научете повече >>

Обществените поръчки са законово регламентирани административни процедури за възлагане изпълнението доставки, услуги или строителни работи, които процедури се инициират от органи и различни организации в рамките на публичния сектор. Законосъобразното разходване на публичните средства се реализира именно чрез възлагането на обществени поръчки, като Вашият бизнес, в зависимост от предмета си на дейност, може да участва в такава процедура. Повече за обществените поръчки може да научите тук.

Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент /публичен възложител/ на търговец – концесионер, срещу задължението на последния да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор, сключен след провеждането на законово регламентирана процедура.

научете повече >>

Корпоративно и дружествено право

Опитът, който притежаваме в сферата на бизнес консултирането, ни дава възможността да предлагаме цялостна помощ в изграждането и реализирането на Вашият бизнес план – от основаване на търговско дружество, през изготвяне на основната документация, нужна за законосъобразното функциониране на компанията, до решаване на конкретни казуси, с които бихте се сблъскали, в зависимост от предмета Ви на дейност.

научете повече >>

Недвижими имоти

Освен в сферата на корпоративното и дружественото право, екипът ни разполага с компетенции и в сферата на недвижимите имоти. Тук можете да се обърнете към нас както с въпроси, свързани с предстояща бизнес инициатива на Вашата компания, така и с чисто индивидуален гражданскоправен казус.

В тази връзка, обръщаме внимание на това, че към екипа ни работят и висококвалифицирани опитни експерти в техническите науки – архитект, инженер и инженер-геодезист, чиито умения са биха били необходими за реализацията, както на Вашите инвестиционни намерения, така и за разрешаването на личните Ви казуси, в зависимост от правния характер на същите.

научете повече >>

Обществени поръчки и концесии

Обществените поръчки са законово регламентирани административни процедури за възлагане изпълнението доставки, услуги или строителни работи, които процедури се инициират от органи и различни организации в рамките на публичния сектор. Законосъобразното разходване на публичните средства се реализира именно чрез възлагането на обществени поръчки, като Вашият бизнес, в зависимост от предмета си на дейност, може да участва в такава процедура. Повече за обществените поръчки може да научите тук.

Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент /публичен възложител/ на търговец – концесионер, срещу задължението на последния да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор, сключен след провеждането на законово регламентирана процедура.

научете повече >>

Част от нашите доверени партньори

Кои сме ние

В комуникацията с всеки един от членовете на екипа ни ще усетите отдаденост в предлагането на конкретни индивидуални решения, съобразени с дейността на компанията Ви.

При дългосрочно обвързване с нас, може да очаквате своевременна обратна връзка, съобразена със спецификата на всеки възникнал въпрос от Ваша страна, без нужда от предварително записване на час за консултация с наш консултант.

Защо да се доверите на New Generation Consulting

Консултантът, с когото работите, анализира Вашия казус и представя конкретен метод за разрешаването му, ръководейки се от най-добрия интерес на компанията Ви и нейното развитие в дългосрочен план, съобразено с правната рамка и добрите търговски практики.

При работата с нас няма да срещнете неглижиране на казусите, които срещате по пътя към реализиране на целите си, и няма да получите шаблонни отговори и методи за работа, които биха могли да компрометират дейността Ви.

При дългосрочно обвързване с нас, може да очаквате своевременна обратна връзка, съобразена със спецификата на всеки възникнал въпрос от Ваша страна, без нужда от предварително записване на час за консултация с наш консултант.

Scroll to top